raport za 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Raport o stanie Gminy Lyski za rok 2019

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy Lyski za rok poprzedni. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

 Debata nad Raportem o stanie Gminy Lyski za 2019 rok będzie miała miejsce na sesji Rady Gminy Lyski

w dniu 29.06.2020 r. o godz. 15.00.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie Gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20 000 zmiaszkańców - co najmniej 20 osób.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Lyski

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie gminy za 2019 r. - pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2020-06-22
Data publikacji:2020-06-22
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Miera
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Miera
Liczba odwiedzin:400

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-06-22 14:33:55Krzysztof MieraEdycja stronyraport za 2019 r.
2020-06-22 14:28:10Krzysztof MieraUtworzenie stronyraport za 2019 r.