Zastępca Wójta Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

mgr inż. Grzegorz Dudek
ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski
I piętro Urzędu Gminy pokój nr 12
tel.: 32 4300051 wew. 100

1. Do zakresu zadań Zastępcy Wójta Gminy Lyski należą w szczególności:
1) Współpraca z Wójtem Gminy w zakresie realizacji bieżących spraw Gminy;
2) Kompleksowe wykonywanie przydzielonych zadań;
3) Nadzór nad całością zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy w zakresieinwestycji i remontów;
4) Nadzór nad całością zadań realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne w zakresie inwestycji iremontów;
5) Koordynacja realizacji zadań w zakresie inwestycji;
6) Składanie oświadczeń woli oraz wydawanie decyzji administracyjnych w granicach udzielonychupoważnień;
7) Wydawanie decyzji podatkowych;
8) Potwierdzanie własnoręczności podpisu i zgodności kopii dokumentu z oryginałem;
9) Nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań i obowiązków wykonywanych przez ReferatInfrastruktury;
10) Współudział przy opracowywaniu i realizacji planów finansowych objętych częścią budżetu dlaReferatu;
11) Udział w sesjach Rady Gminy wg uznania Wójta;
12) Współpraca ze Skarbnikiem Gminy, Sekretarzem Gminy w zakresie kontroli zarządczej, a wszczególności: nadzór nad wykonaniem wniosków i zaleceń pokontrolnych w Referacie;
13) Współpraca z Kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie działań inwestycyjno –remontowych;
14) Nadzór i współpraca przy udzielaniu zamówień publicznych realizowanych przez Gminę;
15) Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lubupoważnień Wójta;
2. Zastępca Wójta sprawuje nadzór merytoryczny i formalny w zakresie realizacji zadań i obowiązkówwykonywanych przez bezpośrednio podległe stanowiska: Kierownik Referatu Infrastruktury;
3. Nadzór nad zakresem zadań realizowanych przez stanowiska Referatu Infrastruktury:
a) Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego;
b) Stanowisko ds. Ewidencji Numeracji Porządkowej Nieruchomości;
c) Stanowisko ds. Gospodarki Wodno – Ściekowej;
d) Stanowisko ds. Melioracji;
e) Stanowisko ds. Infrastruktury Drogowej;
f) Stanowisko ds. Inwestycji i Remontów;
g) Stanowisko ds. Gospodarki Budynkami Gminnymi;
h) Stanowisko ds. Energetyki Gminnej;
4. Nadzór nad zakresem zadań realizowanych przez Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Dodatkowo:
-Reprezentowanie Inwestora na budowie;
-Nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań i obowiązków wykonywanych przez jednostkę organizacyjną Służby Komunalne Gminy w Lyskach.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2019-10-02
Data publikacji:2019-10-02
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Miera
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Miera
Liczba odwiedzin:2552

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-10-16 14:03:13Krzysztof MieraEdycja stronyZastępca Wójta Gminy
2019-10-10 13:40:27Krzysztof MieraEdycja stronyZastępca Wójta Gminy
2019-10-02 12:11:54Krzysztof MieraUtworzenie stronyZastępca Wójta Gminy