Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

 

Kontakt
44-295  Lyski, ul. Dworcowa 1a
32/ 4330173; 4330174; 4300051  wew. 230
NIP 642-24-92-514
REGON 272077813
Godziny urzędowania
 poniedziałek              od 800do1600
od wtorku do piątku    od 700 do 1500
 
 Kierownik
 mgr Bogusław Adamczyk
 32/ 4330172
Przyjmowanie stron: 
 
Kierownik przyjmuje strony w siedzibie GZOSiP (budynek Urzędu Gminy Lyski)  piętro II - biuro nr 29: w godzinach pracy GZOSiP.
Pracownicy przyjmują strony w siedzibie  GZOSiP (budynek Urzędu Gminy Lyski)  piętro II - biura nr 20 i 30 w godzinach pracy GZOSiP.
 

 

Szkoły Podstawowe i Gimnazjum finansowane są z subwencji oświatowej.
Publiczne przedszkola zaś finansowane są z dotacji Urzędu Gminy.