Ogłoszenie o przetargach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.72.2019 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2019WÓJTA GMINY LYSKIz dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej