Ogłoszenie o przetargach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2019WÓJTA GMINY LYSKIz dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej