Jesteś tutaj: Start / ZARZĄDZENIA WÓJTA / 2018

2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.174.2018  z dnia 5 października 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.173.2018 z dnia 5 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.172.2018 z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.215.2017 Wójta Gminy Lyski z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Lyski oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.171.2018 z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.170.2018 z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: zadanie nr 1: Przebudowa przepustu na ulicy Wolności w Żytnej; zadanie nr 2: Przebudowa odcinka ulicy Sportowej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.169.2018 z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.168.2018 z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.167.2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZANIE NR W.0050.166.2018 z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.165.2018 z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR W.0050.164.2018 z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Zwonowicach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.163.2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.162.2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie przyznanie nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.161.2018 z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.160.2018 z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz - etap VI

ZARZĄDZENIE NR W.0050.159.2018 z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Akcji Społecznej "Koperta Życia"

ZARZĄDZANIE NR W.0050.158.2018 z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.157.2018 z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: zadanie nr 1: Przebudowa ulicy Poprzecznej od skrzyżowania ulicy Stawowej, łącznie z odcinkiem ulicy Robotniczej w sołectwie Lyski; zadanie nr 2: Przebudowa przepustu na ulicy Wolności w Żytnej; zadanie nr 3: Przebudowa odcinka ulicy Sportowej w Lyskach

ZARZĄDZANIE NR W.0050.156.2018 z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2018 z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR W.0050.154.2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.153.2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.152.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.151.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.150.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.149.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.148.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa szatni przy boisku wiejskim w Raszczycach"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.147.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Lyski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.146.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu biegu "LYSECKA PIĄTKA"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.145.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lyski przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.144.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.143.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.142.2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.141.2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.140.2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendant Straży Gminnej w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.139.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.138.2018 z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdań częściowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.137.2018 z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdań końcowych i sprawozdań częściowych - zestawienia faktur i rachunków z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.136.2018 z dnia 23 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.135.2018 z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.134.2018 z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.133.2018 z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.132.2018 z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.131.2018 z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie identyfikacji wizualnej w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.130.2018 z dnia 3 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.129.2018 z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.128.2018 z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji oraz określenia jej zadań przy opiniowaniu wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

ZARZĄDZANIE NR W.0050.127.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.126.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Przebudowa odcinka drogi ulicy Sportowej w Lyskach, kanalizacja deszczowa odcinek Z2-S3 i Z1-S2"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.125.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR w.0050.124.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZANIE NR W.0050.123.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.122.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk Urzędu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.121.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku podczas ćwiczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwonowicach w dniu 01.06.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.120.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Ochwat - Tomaszewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Rejestru zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.118.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.117.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.116.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.115.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektów uchwał

ZARZĄDZENIE NR W.0050.114.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Rejestru zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.113.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku podczas ćwiczeń Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Lyski w dniu 24.03.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.112.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za rok 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.111.2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.110.2018 z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.109.2018 z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.108.2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację oraz wysokości dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.107.2018 z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.106.2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.105.2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.104.2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu III Gminnego Turnieju Szachowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.103.2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej Gminnego Przeglądu Form Artystycznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.102.2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie wyznaczenia terminu zebrania pracowników w celu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli
pracowników

ZARZĄDZENIE NR W.0050.101.2018 z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie regulaminu wyboru przedstawicieli

ZARZĄDZENIE NR W.0050.100.2018 z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na
terenie gminy Lyski" planowanego do realizacji w ramach Projektu „Odnawialne źródła energii poprawą
jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich

ZARZĄDZENIE NR W.0050.99.2018 z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.98.2018 z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Kompleksowa termomodernizacja
przedszkola w Zwonowicach"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.97.2018 z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Przebudowa odcinka drogi ulicy
Sportowej w Lyskach-odcinek Z2-S5"

ZARZĄDZANIE NR W.0050.96.2018 z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.95.2018 z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.94.2018 z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.93.2018 z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZANIE NR W.0050.92.2018 z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.91.2018 z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZANIE NR W.0050.90.2018 z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZANIE NR W.0050.89.2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.88.2018 z dnia 4 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia wzoru Obwieszczenia celem przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.87.2018 z dnia 4 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.86.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.85.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZANIE NR W.0050.84.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.83.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.82.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.81.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.80.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lyski na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne urządzenia grzewcze

ZARZĄDZENIE NR W.0050.79.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.78.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej (forma zamiany)

ZARZĄDZENIE NR W.0050.77.2018  z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.76.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia kwoty czynszu za użytkowanie nieruchomości gminnej w Lyskach przy ulicy Sikorskiego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.74.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.73.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.72.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowia druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń stosowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.71.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowia druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń stosowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.70.2018 z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia polityki (zasad) rachunkowości w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.69.2018 z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o stanie mienia komunlanego Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.68.2018 z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.67.2018 z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2018 z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.65.2018 z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.64.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.215.2017 Wójta Gminy Lyski z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Lyski oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.63.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.62.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.61.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.60.2018 z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Lyskach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.59.2018 z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.58.2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk Urzędu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.57.2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.56.2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie uruchomienia lokaty terminowej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.55.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.54.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.53.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Remont drogi gminnej ulicy Łąkowej w Raszczycach – Etap II"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.52.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdań częściowych- zestawienia faktur i rachunków z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.51.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych na realizacje zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.50.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2016 i zaakceptowania sprawozdań z wykonania tych zadań

ZARZĄDZENIE NR W.0050.49.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.48.2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2018 z dnia 9 marca 2018 r.
w sprawie korekty Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.233.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zaakceptowania sprawozdań częściowych- zestawienia faktur i rachunków z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.46.2018 z dnia 9 marca 2018 r.
w sprawie przyznanie nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2018 z dnia 9 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.44.2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.43.2018 z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.42.2018 z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2018 z dnia 2 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.40.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zakończenia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.39.2018 z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2018 z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.37.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Lyski Nr W.0050.11.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Lyski do wystawiania i odbioru faktur VAT

ZARZĄDZENIE NR W.0050.35.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.34.2018 z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2018 z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr W.0050.29.2018 Wójta Gminy Lyski z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury infokiosku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

ZARZĄDZENIE NR W.0050.30.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.29.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury infokiosku

ZARZĄDZENIE NR W.0050.28.2018  z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie odwołania pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Wspierania Rodziny w Nowej Ws

ZARZĄDZENIE NR W.0050.27.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ks. Raska i Ks. Hojki w Pstrążnej – etap I"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.26.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Zatoka w Bogunicach – etap II"

ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dla których Gmina Lyski jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR W.0050.23.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.20.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.19.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji weryfikującej i kwalifikującej zgłoszenia w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.16.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu VI Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w zakresie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2018 i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie wykonania planu pracy Rady Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2018 z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Lyski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.
sprawie powołania Gminnego Zespołu Wyborczego do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie Gminy Lyski wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lyski, w okręgu wyborczym nr 9, zarządzonych na dzień 18 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2018