Jesteś tutaj: Start / ZARZĄDZENIA WÓJTA / 2018

2018

 

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2018 z dnia stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2018 z dnia stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu VI Konkursu Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.14.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w zakresie zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2018 i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR W.0050.12.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.11.2018 z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.10.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

ZARZĄDZENIE NR W.0050.9.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie wykonania planu pracy Rady Gminy Lyski na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lyski oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2018 z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR W.0050.5.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Lyski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.
sprawie powołania Gminnego Zespołu Wyborczego do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie Gminy Lyski wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lyski, w okręgu wyborczym nr 9, zarządzonych na dzień 18 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.3.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2018

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Lyski w roku 2018