Konkursy

ZARZĄDZENIE NR W.0050.15.2019 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lyski w roku 2019