Ogłoszenie o przetargach

ZARZĄDZENIE NR W.0050.47.2016 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 4 marca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR W.0050.45.2016 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 4 marca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR W.0050.31.2016 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 12 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości