Raszczyce

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla obszaru obejmującego sołectwo Raszczyce został zatwierdzony uchwałą Nr LVIII/55/2006 Rady Gminy Lyski z dnia 28 maja 2007r. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 3966 z dnia 4 grudnia 2006r. (Dz.U. Woj. Śl. Nr 141, poz.3966 z dn. 04.12.2006r.)

Uchwała

MapaLegenda   Mapapoglądówka   Mapa1   Mapa2   Mapa3   Mapa4   Mapa5   Mapa6