Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz – etap IV na odcinku od km 7+900 do km 8+000 – po stronie południowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 marca 2016
 1. OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
  o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

  Nazwa zadania:
  Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz – etap IV na odcinku od km 7+900 do km 8+000 – po stronie południowej


  Treść ogłoszenia o zamówieniu:
  Ogłoszenie o zamówieniu


  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
  SIWZ


  Załączniki:
  Dokumentacja

 2. OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.08.2013 r.)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-03-04
Data publikacji:2016-03-04
Osoba sporządzająca dokument:abombik
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Bombik
Liczba odwiedzin:767

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-04 10:10:55Agata BombikEdycja treściBudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz – etap IV na odcinku od km 7+900 do km 8+000 – po stronie południowej