Odbiór odpadów komunalnych z budynków gminnych – I półrocze 2013 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2016

Urząd Gminy Lyski zaprasza do składanie ofert cenowych na zadanie pn.
Odbiór odpadów komunalnych z budynków gminnych – I półrocze 2013 r.”

 

 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z budynków gminnych wg załączonego wykazu wraz z zagospodarowaniem tych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Urząd Gminy Lyski zaprasza do składanie ofert cenowych na zadanie pn.
Odbiór odpadów komunalnych z budynków gminnych – I półrocze 2013 r.”

 

 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z budynków gminnych wg załączonego wykazu wraz z zagospodarowaniem tych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zakres obejmuje:

 

 1. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z 25 pojemników 1100 l z częstotliwością co dwa tygodnie (styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec).
 2. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z 4 pojemników 240 l raz w miesiącu wraz z ich podstawieniem w wyznaczone przez Zamawiającego miejsca.
 3. Podstawienie i opróżnienie kontenerów KP - 5 na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w razie zaistnienia takiej potrzeby (maksymalnie 8 szt. w okresie trwania zamówienia) z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne.
 4. Odbiór odpadów segregowanych jeden raz w miesiącu z budynków gminnych wraz z dostarczeniem worków do selektywnej zbiórki (szkło - worek zielony z przeznaczeniem na szkło kolorowe i bezbarwne, tworzywa sztuczne – worek żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, biodegradowalne - worek brązowy z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne w tym zielone, papier – worek niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę).
 5. Jednorazowe zorganizowanie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz odbiór tych odpadów ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc (przybliżona ilość wytworzonych odpadów wielkogabarytowych -1,00 Mg, odpadów elektrycznych i elektronicznych - 300 kg, odpadów niebezpiecznych typu świetlówki 30 szt.)
 6. Wywożenie odpadów składowanych luzem obok pojemników bądź w workach, o ile tego rodzaju przypadki wystąpią w związku z niezachowaniem ustalonej częstotliwości ich wywozu, lub zorganizowanie dodatkowego terminu odbioru odpadów zmieszanych odpadów komunalnych.
 7. Usuwanie zanieczyszczeń powstałych w trakcie opróżniania pojemników, bądź załadunku kontenera.

 

Termin realizacji zamówienia: od stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 roku.

 

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Lyski do: 7 stycznia 2013 roku do godz. 12.00

 

Dodatkowych informacji na temat w/w przedmiotu zamówienia można uzyskać pod nr tel.: 32 430 00 51 wew. 117, 110 lub w biurze nr 10 lub 17.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenie o braku okoliczności wykluczenia z postępowania.
 4. Kalkulacja kosztów.

 

Warunkiem uprawniającym do złożenia oferty jest posiadanie wpisu do prowadzonego przez Wójta Gminy Lyski rejestru działalności regulowanej.

Załączniki:

 

 1. Formularz ofertowy.
 2. Kalkulacja kosztów.
 3. Wykaz budynków.
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 5. Oświadczenie o braku okoliczności wykluczenia z postępowania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-03-02
Data publikacji:2016-03-02
Osoba sporządzająca dokument:Beata Fajkis
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Fajkis
Liczba odwiedzin:877

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-14 10:56:12Beata FajkisEdycja strony Odbiór odpadów komunalnych z budynków gminnych – I półrocze 2013 r.
2016-03-02 10:12:38Beata FajkisUtworzenie strony Odbiór odpadów komunalnych z budynków gminnych – I półrocze 2013 r.