Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczycach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2016

Gmina Lyski zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania:
"
Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej
w Raszczycach
"
położonej w sołectwie Raszczyce ul. Szkolna.

Gmina Lyski zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania:
"
Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej
w Raszczycach
"
położonej w sołectwie Raszczyce ul. Szkolna.

Przedmiot zamówienia:

Zgodnie z załączonymi wytycznymi do projektowania.


Warunki udziału:
wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
min. 2 opracowań projektowych w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, o wartości min. 50.000,00 zł brutto każda lub kubaturze nie mniejszej niż 4740,00 cm3 każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz z załączeniem dokumentów, określających, że prace te zostały wykonane w sposób należyty.

Termin wykonania zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy

Gwarancja: 5 lat

Kryterium: 100 % cena

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Lyski (Biuro Obsługi Klienta) do dnia: 22.05.2015 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert:
22.05.2015 r. godz. 9:30 biuro nr 19 (informacje z otwarcia ofert można również uzyskać telefonicznie).

Dodatkowych informacji na temat ww. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod nr tel.:
(32) 43 00 051 wewn. 119 lub w biurze nr 19.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz ofertowy;
 2. Informacja o prowadzonej działalności;
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału;
 4. Wykaz wykonanych prac projektowych w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej;

 Załączniki:

 1. Formularz ofertowy;
 2. Informacja o prowadzonej działalności;
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału;
 4. Wykaz wykonanych prac projektowych w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej;
 5. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy;
 6. Wytyczne do projektowania;
 7. Mapa zasadnicza.

Pytania i odpowiedzi:
Pytania i odpowiedzi 1 (dodano 18.05.2015 r.)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-03-02
Data publikacji:2016-03-02
Osoba sporządzająca dokument:bfajkis
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Fajkis
Liczba odwiedzin:956

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-16 09:02:46Beata FajkisEdycja strony Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczycach
2016-03-02 12:09:06Beata FajkisUtworzenie strony Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczycach