Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2016

Gmina Lyski zaprasza do składania ofert cenowych na:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zadania:
Zadanie nr 1: Budowa ul. Polnej w Adamowicach;
Zadanie nr 2: Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Zatoka w Bogunicach;
Zadanie nr 3: Budowa odwodnienia placu w centrum Lysek;
Zadanie nr 4: Przebudowa ul. Ks. Raska i Ks. Hojki w Pstrążnej;
Zadanie nr 5: Budowa ul. Szkolnej w Pstrążnej

Gmina Lyski zaprasza do składania ofert cenowych na:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zadania:
Zadanie nr 1: Budowa ul. Polnej w Adamowicach;
Zadanie nr 2: Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Zatoka w Bogunicach;
Zadanie nr 3: Budowa odwodnienia placu w centrum Lysek;
Zadanie nr 4: Przebudowa ul. Ks. Raska i Ks. Hojki w Pstrążnej;
Zadanie nr 5: Budowa ul. Szkolnej w Pstrążnej

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia (pobierz)

Warunki udziału:
wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert min. 2 usług z zakresu opracowania dokumentacji projektowej wielobranżowej na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz utwardzenia nawierzchni dróg, o wartości min. 15 000 zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentów, określających, że zostały wykonane w sposób należyty.

W związku z powyższym należy wykazać min. 2 usługi o wartości min. 15 000 zł brutto, niezależnie od ilości zadań, na które zostanie złożona oferta.

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2014 r.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Lyski (Biuro Obsługi Klienta) do dnia: 21.08.2014r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert: 21.08.2014r. godz. 12:00 biuro nr 16 (informacje z otwarcia ofert można uzyskać telefonicznie).

Opakowanie oferty:
ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert;
opakowanie oferty musi zostać opatrzone nazwą zadania.

Dodatkowych informacji na temat ww. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod
numerem tel.: (32) 43 00 051 wewn. 116 lub w biurze nr 16

Wymagane dokumenty:
1. Formularz ofertowy;
2. Informacja o prowadzonej działalności;
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału;
4. Wykaz wykonanych usług.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy;
2. Informacja o prowadzonej działalności;
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału;
4. Wykaz wykonanych usług;
5. Zakresy opracowania dokumentacji;
6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-03-02
Data publikacji:2016-03-02
Osoba sporządzająca dokument:bfajkis
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Fajkis
Liczba odwiedzin:1006

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-15 10:20:25Beata FajkisEdycja strony Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
2016-03-02 11:58:48Beata FajkisUtworzenie strony Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę