Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Lyski w 2015 r

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2016

Gmina Lyski zaprasza do składania ofert cenowych na Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Lyski w 2015 r.”

Gmina Lyski zaprasza do składania ofert cenowych na Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Lyski w 2015 r.”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

W ostatnich 12 miesiącach (grudzień 2013 r. - listopad 2014 r.) ilości przedstawiały się następująco: ilość przesyłek (pobierz)

W 2015 r. rozliczenie będzie następować wg faktycznych ilości.

Przesyłki pocztowe przygotowane do dystrybucji będą dostarczane przez Zamawiającego do punktu odbioru, wskazanego przez Wykonawcę. Wskazany punkt odbioru nie może znajdować się w odległości większej niż 2000 m od siedziby Zamawiającego wg nawigacji pieszej. W przypadku nieposiadania punktu odbioru zgodnego z wymaganiami, obliguje się do jego utworzenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. W tym czasie Wykonawca winien odbierać przesyłki bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego codziennie (w dni pracy Urzędu) w godzinach od 14 do 15.

Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2015 r.

Sposób oceny:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przedstawionych w formularzu ofertowym cen jednostkowych oraz dokumentów dołączonych do niniejszej oferty. W celu porównania złożonych ofert, ceny jednostkowe zostaną pomnożone przez odpowiednie ilości przesyłek z okresu ostatnich 12 miesięcy np.: cena jednostkowa x 123 (list zwykły) = ........ Suma wszystkich pozycji da ogólną wartość oferty.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Lyski (Biuro Obsługi Klienta) do dnia:
31.12.2014 r. do godz. 11:00

Dodatkowych informacji na temat ww. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod
nr tel.: (32) 43 00 051 wewn. 105

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz ofertowy.

  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

  3. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem posiadanych uprawnień do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-03-02
Data publikacji:2016-03-02
Osoba sporządzająca dokument:bfajkis
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Fajkis
Liczba odwiedzin:803

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-15 08:56:01Beata FajkisEdycja strony Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Lyski w 2015 r
2016-03-15 07:32:33Beata FajkisEdycja strony Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Lyski w 2015 r
2016-03-15 07:20:38Beata FajkisEdycja strony Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Lyski w 2015 r
2016-03-02 11:46:47Beata FajkisUtworzenie strony Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Lyski w 2015 r