Usługi geodezyjne II

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2016

Gmina Lyski zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na
Usługi geodezyjne, w tym:

Gmina Lyski zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na
Usługi geodezyjne, w tym:

1. Podział nieruchomości wraz z dokumentami przewłaszczeniowymi.
    a) I działka
    b) każda następna
2. Dokumenty przewłaszczeniowe.
3. Wznowienie punktów granicznych.
    a) do 10 punktów granicznych
    b) każdy następny punkt
4. Rozgraniczenie nieruchomości.
    a) do 10 punktów granicznych
    b) każdy następny punkt
5. Sporządzenie wyrysu z mapy ewidencyjnej.
6. Sporządzenie wyrysu z mapy zasadniczej 1:1000.
7. Sporządzenie wyrysu z mapy orientacyjnej 1:5000.
8. Aktualizacja mapy zasadniczej do 1 ha

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Lyski w biurze nr 19 do 15 lutego 2012 r.
do godz. 9:00
Dodatkowych informacji na temat w/w przedmiotu zamówienia można uzyskać pod nr tel:
32 4300051 wew. 110 w biurze nr 10

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 2. Oświadczenie o braku okoliczności wykluczenia z postępowania.
 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień.
 4. Zaświadczenie ZUS o nie zaleganiu ze składkami wystawione nie wcześniej niż 3 mc przed upływem terminu składania ofert.
 5. Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu ze składkami wystawione nie wcześniej niż 3 mc przed upływem terminu składania ofert.
 6. Formularz ofertowy.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenie o braku okoliczności wykluczenia z postępowania.
 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz
  z oświadczeniem o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-03-02
Data publikacji:2016-03-02
Osoba sporządzająca dokument:bfajkis
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Fajkis
Liczba odwiedzin:905

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-14 12:17:25Beata FajkisEdycja stronyUsługi geodezyjne II
2016-03-02 11:03:33Beata FajkisUtworzenie stronyUsługi geodezyjne II