Wymiana okien wraz z podokiennikami w świetlicach wiejskich w Adamowicach, Zwonowicach i Żytnej w ramach operacji "Remont świetlic wiejskich w Gminie Lyski"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2016

Gmina Lyski zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na zadanie:
Wymiana okien wraz z podokiennikami w świetlicach wiejskich w Adamowicach, Zwonowicach i Żytnej w ramach operacji "Remont świetlic wiejskich w Gminie Lyski"

Gmina Lyski zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na zadanie:
Wymiana okien wraz z podokiennikami w świetlicach wiejskich w Adamowicach, Zwonowicach i Żytnej w ramach operacji "Remont świetlic wiejskich w Gminie Lyski"

Przedmiot zamówienia :

Świetlica wiejska w Adamowicach ul. Rybnicka 36
4 sztuki okien o wymiarach w świetle ościeży zewnętrznych jak w przedmiarze

 1. demontaż okien drewnianych oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
 2. zmniejszenie istniejącego otworu okiennego - zasadzenie nadproża, zamurowanie
  i tynkowanie,
 3. montaż okien PCV jednoramowych dwudzielnych, uchylno rozwieralnych
  z nawietrznikami,
 4. montaż parapetów PCV wewnętrznych i zewnętrznych z zaślepkami.

1 sztuka okno o wymiarze w świetle ościeży zewnętrznej jak w przedmiarze .

 1. demontaż okna drewnianego oraz parapetu zewnętrznego i wewnętrznego,
 2. zmniejszenie istniejącego otworu okiennego - osadzenie nadproża, zamurowanie tynkowanie,
 3. montaż okna PCV jednoramowego jednodzielnego, uchylno rozwieralnego
  z nawietrznikiem,
 4. montaż parapetu PCV wewnętrznego i zewnętrznego z zaślepkami bocznymi.

Świetlica wiejska w Zwonowicach ul. Sumińska
4 sztuki okien o wymiarach jak w przedmiarze z zachowaniem układu istniejacego

 1. demontaż okien drewnianych oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
 2. montaż okien PCV jednoramowych dwudzielnych, góra uchylna z możliwością otwarcia oraz imitacja słupka z zachowaniem układu istniejącego, dół uchylno rozwieralny ze szprosami międzyszybowymi i z nawietrznikami,
 3. montaż parapetów PCV wewnętrznych i zewnętrznych z zaślepkami bocznymi.

Świetlica wiejska w Żytnej ul. Rybnicka
5 sztuk okien o wymiarach w świetle ościeży zewnętrznych jak w przedmiarze

 1. demontaż okien drewnianych oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
 2. montaż okien PCV jednoramowych dwudzielnych,uchylno rozwieralnych
  z nawietrznikami, góra uchylna z możliwością otwarcia,
 3. montaż parapetów PCV wewnętrznych i zewnętrznych z zaślepkami bocznymi.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Lyski do dnia: 18.07.2012 r. do godz. 9:00
Termin wykonania: 27.08.2012 r.
Okres gwarancji: 60 miesięcy

Dodatkowych informacji na temat w/w przedmiotu zamówienia można uzyskać pod
nr tel.: (32) 43 00 051 wew. 119 lub w biurze nr 19

Wymagane dokumenty:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie o braku okoliczności wykluczenia z postępowania.
4. Kosztorys ofertowy.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie o braku okoliczności wykluczenia z postępowania.

4. Dokumentacja.
5. Zdjęcie.

Pytania i odpowiedzi:
Pytania i odpowiedzi 1

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-03-02
Data publikacji:2016-03-02
Osoba sporządzająca dokument:bfajkis
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Fajkis
Liczba odwiedzin:1037